Zdá se mi, že vidím špatně. Za kým mám jít? Mám hledat očního lékaře, nebo optometristu? Odborník na zdraví očí a prevenci – to je oční lékař, odborníkem na vidění a korekci zraku je relativně nová profese – optometrista.

V případě jakýchkoliv náhlých potíží spojených s očima vždy vyhledejte neprodleně očního lékaře nebo očního lékaře na pohotovosti. Zejména v případě jako jsou:

 • bolesti oka a okolí očí
 • náhlá jakákoliv změna ve vidění (rozmazané vidění nebo nové objekty ve vidění)
 • dvojité vidění
 • cizí tělesa v oku, úrazy oka
 • zánět očí, zejména když je spojen s úpornou bolestí oka

V ostatních případech, jako jsou vleklé dlouhodobé potíže s viděním, se Vám budou moci kvalifikovaně věnovat obě profesní skupiny. I v případě, že na Vaše obtíže bude lepší vyhledat jiného zdravotnického odborníka, obě profesní skupiny jsou dostatečně kvalifikované k tomu, aby Vaše potíže rozeznaly a dále Vás doporučily k tomu pro Vás nejvhodnějšímu zdravotnickému odborníkovi.

Položme si citlivou otázku: „Proč by si měl běžný zdravý dospělý spotřebitel (děti do 15 let věku smí na území České republiky samostatně vyšetřit pouze oční lékař) nechat změřit oči a nechat si doporučit případnou následnou korekci zraku u optometristy, a nevyhledávat v této souvislosti očního lékaře?“

A abychom byli spravedliví – jaké argumenty hovoří v této souvislosti spíš ve prospěch lékaře – oftalmologa?

Výhody optometristy v oblasti měření a korekce zraku u zdravých dospělých:

 • Delší, lepší a specializovanější vzdělání optometristů v oblasti měření a korekce zraku, než je tomu u běžného i atestovaného oftalmologa. Stačí si sečíst počet odučených teoretických i praktických hodin věnovaných optometrii na univerzitě u optometristů na straně jedné, a oproti tomu u oftalmologů na straně druhé.
 • Úspora času na straně spotřebitele. Optometrista, na rozdíl od oftalmologa, nemusí řešit akutní neodkladné případy, proto je spíše schopen dodržet plánované termíny. V případě individuální potřeby delšího měření není vázán limity zdravotních pojiš- ťoven a může klientovi věnovat tolik času, kolik je v jednotlivých případech potřeba, bez finančních ztrát. Případný další výběr a přizpůsobení korekce může následovat ihned bezprostředně po změření očí, bez zbytečných časových prodlev.
 • Garance. Jasná a konkrétní spotřebitelova situace v případě eventuální reklamace a nespokojenosti s vizuální ostrostí a zrakovou pohodou. Zdravotnický prostředek byl celý navržen, realizován a garantován jedním práv- ním subjektem. Proto má spotřebitel v případě nespokojenosti lepší a rychlejší šanci dovolat se svých zákonných práv a záruk.
 • Získání potřebných informací pro realizaci korekce. Bez vlastního měření se optika nemá šanci dovědět informace nutné k realizaci moderních korekčních prostředků. Současný předepsaný receptový formulář zdravotních pojišťoven je na úrovni vyspělého optického světa přelomu 19. a 20. století (!) a neobsahuje ani z poloviny potřebné informace k realizaci zdravotnického prostředku. Marně byste v současném receptu hledali zásadní informace jako např. údaje o visu, vrcholovou vzdálenost, centrační údaje, stavu binokulárního vidění, pracovních a korekčních vzdálenostech, dioptrické hodnotě, centraci původních brýlí atd. Pouze vlastním měřením má tak optika šanci se požadované údaje dovědět a nedělat tak brýle, které by bez potřebných údajů mohly být „sázkou do loterie“.
 • Lepší aktuální přehled o korekčních možnostech nových produktů. Výrobní optické firmy vyvíjejí kontinuálně nové produkty. Jejich optimální využití je náročné na další vzdělávání a odbornou informovanost optika – optometristy. Lze důvodně pochybovat, že při náročnosti lékařské profese může běžný oftalmolog sledovat kromě neustálého vývoje na poli diagnostických a léčebných metod zároveň i specializovanou korekční, očně optickou problematiku a její specifika.
 • Přímý dohled nad konečným přizpůsobením korekčního prostředku. Optometrista by měl mít bezprostřední dohled nad anatomickým, optickým přizpůsobením a dílenskou realizací korekčního prostředku. Může tak ovlivnit a účinně zkontrolovat provedení předepsaných hodnot. Moderní korekční skla zhotovená technologií free form jsou účinná pouze při dodržení přesných parametrů.
 • Bezprostřední zpětná vazba. Pouze oční optik – optometrista zažívá denně reakce, pocity a vizuální výkonnost jedince při výdeji realizovaného zdravotnického prostředku. Je neprodleně informován o délce adaptace a výkonnosti vydaných nových brýlí, čoček nebo jiného zdravotnického prostředku. Oftalmolog tuto možnost optometristům většinou závidí a v běžné praxi ji v aktuálním čase ani nemá.
 • U optometristy je klient rovnocenným partnerem při měření, navrhování a realizaci korekčního zdravotnického prostředku. Záleží pouze na jeho dobrovolném rozhodnutí ohledně kvality, ceny a realizace, příp. nerealizace, doporučeného zdravotnického prostředku. Optometrista, jako nelékař, nemá šanci u klienta působit nadřazeně nebo autoritativně.
 • Menší riziko nákazy. Protože u optometristů je daleko nižší frekvence pacientů s případnou mikrobiologickou nákazou, než je tomu v běžných lékařských zařízeních, je u optometristy daleko menší riziko onemocnění infekční nemocí (odhady mluví o 5 až 12 % takto nově získaných nákaz při návštěvě nemocničních nebo ambulantních lékařských zařízení).

Tyto argumenty pochopila už i nestátní lékařská zařízení, např. špičková privátní česká oční klinika Lexum a další privátní kliniky, které intenzivně začaly zaměstnávat v širším měřítku i optometristy, kteří mají pevné místo v před i pooperační měření, kontrole a péči.

Výhody oftalmologa v oblasti měření a korekce zraku u zdravých dospělých:

 • Komplexnější zdravotní preventivní kontrola očí a zraku. Oční lékař se nesmí zabývat odděleně pouze problematikou vidění, bez vynechání potřebné preventivní lékařské péče. Spotřebitel tak vyřeší jednou návštěvou kromě předpisu i zdravotní prevenci.
 • Příspěvek od zdravotní pojišťovny. Spotřebitel návštěvou u očního lékaře získává také finanční příspěvek na novou korekci od své zdravotní poJišťovny. U optometristů tento příspěvek v rámci aktuálních právních norem zatím získat nemůže.
 • Lepší odborné renomé lékařské profese v povědomé většiny spořebitelů. Optometrie se jako relativně mladý obor nestihla dostat do veřejného povědomí. (Takto nedávno klient oslovil kolegyni: „Asi jste se špatně učila, když jste pouze optometristka a nestala jste se oční lékařkou.“)
 • Lékařský, mírně nadřazený autoritativní přístup vyhovuje zejména pasivním lidem, kterým pomáhá lépe se rozhodnout a předat tak možné riziko na někoho jiného.

Toto jsou všeobecné postřehy, které nemusí být vždy platné. Je dobré vědět, že správná realizace korekční pomůcky je náročná záležitost. Podobně, jako si hlad můžeme zasytit i v nádražní levné restauraci bez obsluhy a jídlem nevalné kvality, můžeme si brýle či kontaktní čočky pořídit na internetu nebo v samoobslužném prodeji anonymního obchodního střediska.

Pro koho je ale jeho vidění důležité a vzácné, měl by se orientovat na konkrétní kamenné optiky. Podobně jako je to u vyhledávání jiných řemeslníků a služeb, rozhodněte se nejlépe dle ústní reklamy svých dobrých známých a pověsti jednotlivých očních optik a konkrétních odborníků v nich zaměstnaných. Zjistěte si všechny dostupné informace a neuspěchejte pořizování nových brýlí. Zboží si můžete v dnešní době pořídit za jakoukoliv cenu a v jakoukoliv denní dobu a prakticky kdekoliv. Co ale nelze pořídit jednoduše ani v dnešním globálním internetovém světě, jsou dobré služby a servis.

Text: Tomáš Haberland
státně prozkoušený mistr oční optiky
info@optikadobrichovice.com

Originální článek – ZDE

Napsat komentář