Stává se, že děti s normální nebo i nadprůměrnou inteligencí a dobrou podporou rodičů dosahují ve škole jen podprůměrných výsledků. A nepomůže doučování ani péče lékařských odborníků.

Nejnovější poznatky ukazují, že problémy v  učení, koncentraci a  koordinaci mohou způsobovat potíže s viděním, se sluchem a špatným zpracováním smyslových podnětů. Vidět ostře ještě neznamená vidět pohodlně a  správně. Zrak nám poskytuje 80 % všech informací z okolního světa. Proto je velmi důležité dobře rozeznat, zda jsou vizuální podněty dítěte správně vnímané a v mozku optimálně zpracované.

Výuka čtení a psaní našich ratolestí začíná ve věku, kdy zrak ještě není plně vyvinutý. Nedostatky ve vidění tak mohou způsobit značné komplikace školních výsledků, nechuť učit se a výpadky v soustředění.

Na vyšetření u dětského očního lékaře se často čeká i několik měsíců. Zaměřuje se na hledání očních vad, ale ne zrakových příčin nadměrného přetěžování dětského organismu. Absolvováním jednoduchých testů se sice dozvíte, jestli dítě přečte obrázky z  pěti metrů, ale nemůžete si být jisti, zda dobře uvidí do  blízka a  udrží koncentraci během školní hodiny. K  přetížení mohou vést i nepatrné nedostatky ve vidění a v jeho funkcích.

Možné příznaky a potíže se zrakem dítěte:

Máme pro vaše dítě řešení

Náš optometrista zhodnotí zrakové funkce vašeho dítěte v  klidné atmosféře naší vyšetřovny, bez časového tlaku a s přiměřeným přístupem k dítěti. S našimi speciálními testy vám zábavnou formou ukážeme, co všechno oči dokážou vidět a poznat.

Zkouška zrakových funkcí nám poskytne kompletní informace o jednotlivém oku i celém očním páru. Kontrolujeme při ní:

Prověřujeme a  měříme správnost dioptrických hodnot do  dálky i  blízka a porovnáváme je s individuálními požadavky vašeho dítěte. Pokud se v  průběhu měření vyskytne potřeba podpory koordinace okohybných svalů (skryté šilhání), změříme je pomocí speciálních metod a přístrojů. V závěru provedeme kontrolu víček, očí, rohovky a oční čočky pomocí mikroskopu.

Vyšetření provádíme u  dětí, jež už brýle nosí, i u těch, které je ještě nikdy neměly. V  případě podezřelých nálezů a symptomů kontaktujeme místní i pražské oftalmology, s nimiž úzce spolupracujeme. Výsledky měření pečlivě dokumentujeme a  máme je k  dispozici pro případné další vyšetření.

Informujeme vás o  výsledku celého vyšetření a probereme s vámi další opatření a kontroly. Pro konzultaci nebo přímo objednání termínu návštěvy volejte +420 604 908 669.

Vaše místní oční optika – Optika Dobřichovice.

Tomáš Haberland
optometrista a státně prozkoušený mistr oční optiky v Kolíně n. Rýnem
www.optikadobrichovice.cz

Napsat komentář